Concessió de subvencions, per part de la Diputació, per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a les zones de bany

18/12/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació, per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a les zones de bany

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 19 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (piscina).

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 3 de novembre de 2017, va concedir una subvenció d’import 7.660,00 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2017.