Concessió de subvencions destinades a les escoles de música de titularitat i gestió municipal pel curs 2014 - 2015, per part de la Diputació de Tarragona

29/07/2015 Subvencions

Concessió de subvencions destinades a les escoles de música de titularitat i gestió municipal pel curs 2014 - 2015, per part de la Diputació de Tarragona

En el BOP núm. 50 de 2 de març de 2015, la Diputació de Tarragona va publicar les bases i la convocatòria per demanar subvencions a les Escola de Música de titularitat i gestió municipal pel curs 2014-2015.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció, per import de 50.000,00,  per a les activitats de l’Escola de Música de titularitat municipal, amb un pressupost de 171.120,00 euros.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 19 de juny de 2015, va concedir una subvenció d’import 12.871,80 euros per a les activitats de l’Escola de Música de titularitat municipal.
Santa Coloma de Queralt, juliol de 2015.

logo_dipu_editora1232editora_7675