Concessió de subvencions destinades a les escoles de música de titularitat i gestió municipal (2017 - 2018), de la Diputació de Tarragona

29/07/2018 Subvencions

Concessió de subvencions destinades a les escoles de música de titularitat i gestió municipal (2017 - 2018), de la Diputació de Tarragona

 

En el BOP núm. 64 de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar l’Annex III corresponent a les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades a les escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona pel curs 2017-2018.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció, per import de 50.061,60 €,  per a les activitats de l’Escola de Música de titularitat municipal, amb un pressupost de 173.570,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 16 de juny de 2018, va concedir una subvenció d’import 21.227,61 euros per a les activitats de l’Escola de Música de titularitat municipal.

 

Santa Coloma de Queralt, juliol de 2018.