Concessió de subvencions de caràcter excepcional del servei d’assistència municipal de la Diputació de Tarragona, per despeses de reparació o inversió a causa d’alteracions climatològiques, convocatòria 2014

23/01/2015 Subvencions

Concessió de subvencions de caràcter excepcional del servei d’assistència municipal de la Diputació de Tarragona, per despeses de reparació o inversió a causa d’alteracions climatològiques, convocatòria 2014

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en la sessió de data 28 de març de 2014, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal. 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció excepcional per afrontar les despeses de reparació a causa d’alteracions climatològiques, produïdes la tarda del dia 2 d’agost de 2014 a la zona de la Baixa Segarra. La quantitat d’aigua de pluja caiguda en poc temps va provocar danys importants a la xarxa viària municipal com: la Riera del Codony i la Resclosa, amb un pressupost de 12.850,66 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 19 de desembre de 2014, va concedir una subvenció d’import 10.280,53 euros per a l’arranjament d’aquestes infraestructures malmeses a causa de les alteracions climatològiques.

 

logo_dipu_editora1232editora_7675_0